Coaching af
virksomheder

Udvikling.jpg

Coaching

– virksomheder

Mit ønske med OOnik er at skabe Verdens Bedste Skole for at leve i Verdens Bedste bæredygtige samfund og det kræver, at vi alle har det bedste fundament, så vi har de bedste vilkår for at lære, være fleksible, kreative, legende, innovative og skabe den bedste verden for os selv, vores børn, naturen og jorden.

Vi har et samfund, hvor flere og flere oplever at være i ubalance, får diagnoser og der bruges rigtig mange ressourcer på forældre, der passer børn hjemme og andre omkostningstunge tiltag for at prøve at tilgodese den børnetype, vi har i vores nuværende samfund. Læs mere her

Det påvirker alle i en organisation, på mange planer, når et eller flere børn er i mistrivsel, kontakt mig og lad os tage en dialog omkring, hvordan jeg kan hjælpe jer til at skabe en skole i balance og med god energi.

 

Lederskab, glæde og energi gør en forskel

Jeg tilbyder at ændre vinkel og syn på, hvordan vi løser denne udfordring. Det gør vi ved at fjerne os fra tiltag, der har karakter af “symptombehandling”, og vender vores fokus mod forebyggende tiltag. Hvor vi er nysgerrige på at finde årsagen og skabe længerevarende tiltag, som er sunde og stærke og på sigt langt billigere for din organisation og  vores samfund.

Mine samarbejdspartnere er læringsinstitutioner, som er bevidste om, at tænke i helheder, at alle ligeværdigt tager lederskab, bidrager til glæde og energi, så vi sammen skaber den gode skole til det gode liv for alle i organisationen – fordi det gør en forskel.

 

Udvikling af lederskab i folkeskolen
Vejledning til ledere teams og samarbejde

Jeg skaber værdi for din virksomhed ved at:

• Skabe energifyldte og rolige rammer
• Være løsningsorienteret
• Gøre brug af mine kreative evner
• Se i helheder – da alt hænger sammen
• Fokusere på forebyggende tiltag
• Være ærlig
• Aktivere organisationens potentialer
• Se i muligheder
• Fokusere på det vi ønsker
• Være intuitiv

Kort sagt skaber jeg værdi, fordi jeg ønsker at skabe den bedste skole.

Vi udvikler og skaber nye sunde og stærke mønstre

Jeg tænker i helheder og helhedspræget løsninger, så der er sammenhæng mellem rammerne på skolen med undervisernes energi og udstråling, det der bliver italesat, den undervisning der foregår på skolen, hvad eleverne bliver mødt med i deres dagligdag på skolen samt hvilke ledertyper og hvilken stil der gennemsyrer organisationen.

Alt hænger sammen og er med til at skabe den helt rette ånd og energi.

Den letteste tilgang er vores intuition, som vi fælles stiller skarpt på. Intuition er både vores erfaring og fornemmelse, som vi trækker frem, når vi afvikler, udvikler og skaber nye sunde og stærke mønstre på organisationsplan.

Vejledning og udvikling af ledere og teams
Guide til at skabe overblik ro og tryghed

Med mod og tillid finder vi sammen den rette vej 

Jeg tilbyder at være den uafhængige guide, der skaber overblik, ro og tryghed i de valg, der bliver truffet og på en lettere og hurtigere måde, så vi går den direkte vej til de bedste løsninger for jeres organisation.

I er velkommen til at kontakte mig og aftale en uforpligtende samtale, hvor vi sammen finder ud af, om vi er det helt rette match til denne nye spændende udviklingsrejse, hvor nøgleordene tillid og mod er afgørende for vores videre samarbejde.

Jeg er løsningsorienteret, ærlig og intuitiv

OOnik

LivsCoaching – Børn og unge

OOnik

Vision

OOnik

Uddannelse

Kontakt

Kontakt mig for en uforpligtende dialog omkring, hvad jeg kan gøre for dig. Sammen finder vi jeres vej. Send gerne en mail: kontakt@oonik.dk eller ring til mig på: 2298 4677. Jeg ser frem til at høre fra dig.