Om Gitte

Intuitiv coach og vejleder Gitte Kristensen

Mere end 15 års erfaring 

Jeg er intuitiv, nærværende og jordbunden, samtidig med jeg gør brug af min stærke faglighed indenfor arbejdet med børn og unge. Det er vigtigt at arbejde med både krop, sind og ånd, som skaber et helhedssyn på barnet og det unge menneske.

Igennem mere end 15 år har jeg arbejdet professionelt som lærer i folkeskolen og er uddannet AKT-vejleder (Adfærd, Kontakt og Trivsel) og inklusionsvejleder.

Jeg har som vejleder bl.a. arbejdet med individuelle forløb for både elever, forældre og undervisere, lavet vejledningsforløb for lærer/pædagog-teams, arbejdet med forebyggende undervisningsforløb i klasser, undervist lærerstuderende og kolleger samt været med til at udvikle på skolens og kommunens værdier og struktur.

Desuden har jeg taget Den Spirituelle Lederuddannelse hos Rikke Hertz Counseling og er i gang med overbygningen – Den Spirituelle MasterClass.

Før jeg får børn, får jeg de første ideer til min virksomhed OOnik, som jeg har videreudviklet på gennem årene.

OOnik

Jeg brænder for at skabe balance og ro ind i vores børn og unges hverdag

Intuitiv og spirituel coach og vejleder Gitte Kristensen

Det er min fornemmeste opgave at være den person, der guider i tryghed og ro, så det enkelte menneske forløser deres potentialer og evner og kommer til at stå stærkt i sig selv.

Kontakt

Send en mail: kontakt@oonik.dk eller ring til mig på tlf.: 2298 4677. Så tager vi en uforpligtende snak omkring, hvad jeg kan gøre for dig.