Børn og unge 

 

Vejledning af børn og unge

LivsCoaching

– Børn og unge

I min coaching og guidning arbejder jeg altid intuitivt med alle børn og unge. Hvert enkelt menneske er sin egen, noget helt særligt og unikt. Derfor er min vejledning til hvert et barn og hvert et ungt menneske aldrig lig hinanden, men derimod tilpasset til den enkeltes ønsker, drømme og mål. I et samarbejde bygget på tillid og åbenhed arbejder jeg udviklende med det enkelte menneske til at blive den bedste udgave af sig selv og opleve drømme gå i opfyldelse.

Det betyder, at mit arbejde som coach tager udgangspunkt i min intuition, min rationelle hjerne og min livserfaring kombineret med min faglighed og erfaring som lærer og vejleder. Dertil løfter jeg mit arbejde til et særligt niveau gennem min stærke fornemmelse for de potentialer og evner, det enkelte barn eller unge menneske besidder. På den måde kan jeg hjælpe og vejlede det enkelte menneske til udvikling og til at gå den vej, der føles rigtig og ægte for dem.

 

Det er livsvejledning for mig

Livsvejledning er for mig en måde, hvorpå jeg mærker, hvordan jeg skal arbejde fagligt og intuitivt med det enkelte menneske. Jeg mærker igennem nærvær og personlig samtale. Jeg er børnenes advokat i en verden, der til tider larmer, kræver og kategoriserer. Børnene er mit hjerte, og det vil altid være dem, jeg tager udgangspunkt i.

I kraft af min livserfaring er jeg i stand til at hjælpe og guide andre med at finde tilbage til den de er og gøre dem klar til at mestre deres eget fremtidige liv med både udfordringer og muligheder for udvikling.

Naturen er med til at ”lade vores batterier op”, give os livskraft og skabe jordforbindelse. Den giver os fornyet energi til det arbejde, vi hver især har hele livet igennem. Samtidig viser naturen os den ægte og sande skønhed i livet. Her finder vi harmoni, indre ro og balance til at mestre livet. Derfor er naturen en del af mine redskaber, når jeg mærker, at der er behov for det, og det kan bidrage til at finde den rette vej i livet.

Vejledning og coaching af unge
Spirituel vejledning coaching og meditation

Meditation som et redskab

Jeg bruger meditation som et redskab til at få en indre ro, til at turde mærke og få balance i os selv. Desuden skaber meditation en helt unik tilstand, hvor vi får overskud og energi til ny læring. Meditationen hjælper os til at blive nulstillet, holde fokus, afvikle uhensigtsmæssige mønstre samt skabe nye og sunde mønstre til glæde gennem hele livet.

Meditationen er ligeledes et af de redskaber, jeg anvender, når jeg arbejder med åndedrættet, som bl.a. bliver afbalanceret ved hjælp af meditationen og skaber balance i både krop og sind.

Ny forskning viser tydeligt, hvordan åndedrættet er en nøgle til bedre velvære og dermed livskvalitet.

Skriv eller ring gerne til mig for en personlig snak omkring, hvad jeg kan gøre for dig, og hvordan jeg kan være behjælpelig til større livskvalitet.

Kontakt mig gerne for en personlig snak.

Flere fordele ved at meditere

Du får bedre kontakt til din intuition
Du tænker bedre
Det styrker din hukommelse
Det modvirker angst, stress, depression
Det øger kreativiteten
Det sænker blodtrykket
Det giver dig en følelse af tryghed og fred
Det styrker og fremmer vækst i områder i hjernen, der har med medfølelse og empati at gøre
Meditation ro balance vejledning og coaching
Visualisering og meditation

Visualisering som et redskab

Visualisering har gennem mange år været brugt i elitesport som et redskab til at toppræstere.

Jeg bruger visualisering i arbejdet med den enkelte, så vi ser den bedste udgave af os selv. Dermed kan vi arbejde os henimod at blive den bedste udgave af os selv og stå stærkt i den, vi er og gå med vores drømme og mål.

Det er mit mål, at få alle dem jeg arbejder med til at stråle, og det gør personer, der står stærkt i sig selv. De stråler indefra og ud. Det er den ægte skønhed i min verden.

Meditativ bevægelse er også et element, jeg har mulighed for at bruge for at styrke den enkeltes kropsfornemmelse, åndedræt og indre ro, så du mærker dig selv og din krop.

OOnik

Det kræver, at vi vender

vores fokus mod dannelse

og livsmestring

Vejledning med tillid og tryghed

Forløb

OOnik arbejder i forløb á 5-10 vejledninger/sessioner.

Inden forløbet starter vi med en samtale, hvor vi sammen finder ud af, om vi skal fortsætte, da det er vigtigt med tillid og tryghed, for at vi kan spille dig stærkere.

Vi arbejder med dine drømme og mål og går efter, at du bliver den bedste udgave af dig selv. Jeg glæder mig til at være sammen med dig på din nye udviklingsrejse.

Guide til at skabe overblik ro og tryghed
Udvikling af selvtillid og mod
Meditation der styrker hukommelsen
Udvikling af krop og sind