Mere om OOnik

Referencer coaching

Jeg har deltaget i et coachforløb hos Gitte, om at få tilført positiv energi til min organisation, til kunder og samarbejdspartnere.
Det har været meget givende og givet en positiv afsmittende effekt på mine omgivelser. Jeg kan varmt anbefale et forløb, hvis man trænger til nye input.

OOnik

Skab den bedste transformation
– fordi du kan

OOnik – Skolens Bedste Ritualer – Virkning og dokumentation

Udtalelser fra elever, lærere og skoleleder om, hvordan det er virksomt og giver mening med Skolens Bedste Ritualer, fordi det let og nemt styrker fællesskabsfølelsen, skaber ro, forbedrer koncentrationsevnen og giver et større fokus.

OOnik

Det kræver, at vi vender

vores fokus mod dannelse

og livsmestring

OOnik – Skolens Bedste Ritualer – Lærerudtalelser

Mikkel Seeberg, lærer på Seden Skole:
En lærers refleksioner efter OOniks 2-dages kursusforløb, hvor han påpeger betydningen af mere ro i skolehverdagen og hvilke forandringer, der kan fremme hans egen og elevers trivsel i skolen.

Jeanette Hansen, lærer på Seden Skole:
En lærers betragtninger over samfundsudviklingen og hvordan skolen har brug for at gå nye veje for at skabe balance i børn og unges liv.

OOnik – Skolens Bedste Ritualer – Elevs udvikling

Mathias Munkesø, lærer på Seden Skole:
Her fortæller en lærer om, hvor let og hurtigt ”Skolens Bedste Ritualer” påvirker positivt og har en gavnlig effekt på en udfordret elevs adfærd, udvikling og trivsel.

OOnik

Skolens Bedste Ritualer

skaber Skolens Bedste Resultater

OOnik – Debatindlæg i dagbladet Information – 27. juli 2023

Debat i dagbladet Information 2023

Mange føler, de skal nå mere, være mere effektive, lære mere på kortere tid. Den tanke har også forplantet sig til folkeskolen med de mange krav, der lægges ned over underviserne – og det rammer børnene.

Men hvem siger, at vi når det rigtige, når vi løber hurtigere? Vi har travlt, men hvad er det, vi har travlt med?

Vi skal skabe en skole,
som tager hensyn til det
hele menneske

Udvikling af styrke og mod
Vejledning med tillid og tryghed
Vejledning og coaching af unge
Meditation ro balance vejledning og coaching